home Informacje, Za granicą Ceny autostrad w Polsce

Ceny autostrad w Polsce

Ile w Polsce wynoszą opłaty za autostrady?

Na większości autostrad w Polsce płatności za przejazd umożliwia system ViaTOLL. Dotyczą one kierowców autobusów oraz ciężarówek. Opłaty pobierane są za przejazd autostradami na długości około 730 km, podczas gdy wszystkie czynne autostrady liczą ponad 1530 km. Nowe autostrady dostępne są dla aut osobowych i motocykli bez uiszczania opłat, do czasu wprowadzenia e-myta w 2017 roku. Konieczna jest budowa parkingów, sieci stacji benzynowych oraz bramek na autostradach, do czasu wprowadzenia elektronicznego systemu poboru opłat. Płatny przejazd autostradami dotyczy jedynie pewnych odcinków:

  • Na autostradzie A1 Rusocin – Nowa Wieś k/ Grudziądza – opłaty zależą od kategorii pojazdu i kształtują się:

– od 29,90 zł dla pojazdów kategorii 1(pojazdy o dwóch osiach),

– 71,00 zł dla pojazdów kategorii 2.(pojazdy o dwóch osiach), kategorii 3.(pojazdy o trzech osiach) ,kategorii 4. (pojazdy o więcej niż trzech osiach) oraz

– 298,00 zł dla pojazdów kategorii 5. (pojazdy ponadnormatywne).

  • Na autostradzie A4 Katowice – Kraków, o długości 61 km, połowa opłat za przejazd wynosi:

– od 5 zł dla motocykli i 10zł dla samochodów osobowych w kategorii 1.,

– 16,50 zł dla pojazdów kategorii 2. oraz 3.,

– 26,50 zł dla pojazdów kategorii 4. oraz 5.

Od 4 stycznia 2016 roku możliwe jest regulowanie opłat przy pomocy karty zbliżeniowej, co ma pozytywny wpływ na płynność ruchu na bramkach.

  • Autostrady GDDKiA: A4 Wrocław – Gliwice oraz A2 Stryków / Łódź – Konin opłaty wynoszą:

– dla motocykli – 0,05 zł za km,

– dla pojazdów o DMC do 3,5 ton – 0,10 zł za km

– dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 ton wg taryfikatora ViaTOLL.

  • A2 Autostrada Wielkopolska na odcinku 49 km od Konina do Wrześni,

na odcinku Września-Poznań/Krzesiny (38 km), oraz odcinku Poznań/Komorniki – Nowy Tomyśl (51 km):

– od 15,00 zł dla motocykli i 27,00 zł samochodów osobowych – kat.1.,

– 41,00 dla samochodów z przyczepami w kat. 2 i 3.

– 63,00 zł dla pojazdów kat. 4,

– 150 zł dla pojazdów ciężkich w kat. 5.

  • Autostrada A2 na odcinku 105,90 km – Nowy Tomyśl – Świecko:

– motocykle i samochody kat. 1. – 18,00 zł;

– pozostałe pojazdy – 40,00 zł.

Na autostradzie A2 od dnia 12 stycznia 2016 roku nastąpi podwyżka opłat za poruszanie się płatnymi odcinkami autostrady Nowy Tomyśl – Konin. Stawki są uzgodnione w oparciu o Umowę Koncesyjną, którą podpisano z rządem, w oparciu o plan finansowy i prognozy, dotyczące ruchu pojazdów:

– kat. 1 – 17 zł brutto (0,34 zł za 1 km)

– kat. 2 – 29 zł brutto (0,58 zł za 1 km)

– kat. 3 – 44 zł brutto (0,88 zł za 1 km)

– kat. 4 – 68 zł brutto (1,36 zł za 1 km)

– kat. 5 – 170 zł brutto (3,40 zł za 1 km)

Opłata za przejazd autostradą uzależniony jest od masy pojazdu oraz właściwości silnika. Pojazdy o niskiej emisji spalin objęte są niższymi stawkami opłat za przejechanie każdego kilometra płatną autostradą.

Kary za brak opłaty za przejazd autostradą

ViaTOLL nie przewiduje udzielania kar kierowcom, którzy nie dopełnili obowiązku dokonania opłaty za przejazd płatnym odcinkiem autostrady. Kara zostanie nałożona na posiadacza samochodu lub jego właściciela. Podobnie wygląda egzekwowanie grzywny od samochodów leasingowanych. Brak opłat w systemie e-myta kształtuje się od 500zł do 3000 zł. Niewłaściwe stosowanie urządzenia viaBOX, do komunikowania się z bramkami na autostradzie, może skutkować niepełną opłatą za przejazd. Karane jest także używanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem. Korzystający z systemu ViaTOLL, za niedopełnienie obowiązku opłacenia e-myta, może zostać ukarany tylko raz w ciągu doby. Przepis dotyczy braku opłaty na wszystkich odcinkach autostrad lub dokonania tylko jej części. Także kierowca, który podał nieprawidłowe dane, dotyczące kategorii pojazdu, może zostać ukarany raz w ciągu doby.

 

Dodaj komentarz