Płaca minimalna w Niemczech

Od 1 stycznia 2015 roku obowiązują na terenie państwa niemieckiego przepisy o płacy minimalnej, tzw. MiLOG. Nowe przepisy dotyczą operatorów niemieckich i zagranicznych, którzy w Niemczech działają zarobkowo.  Wysokość płacy minimalnej określono na 8,5 euro za godzinę. Jest należnością za każdy rodzaj wykonywanej pracy – stałą, za czynności służbowe lub wykonywane na zasadzie oddelegowania. Obejmuje …